Calculadora de les taxes judicials estatals

Calculadora tasas estatales despacho Pradera González Procuradores

Comprova que fàcil és calcular les taxes judicials estatals per l’exercici de la potestat jurisdiccional en els ordres civil, contenciós-administratiu i social amb aquesta calculadora de Pradera González Procuradors de Barcelona.

Calculadora persones jurídiques

Calculadora de taxes judicials estatals actualitzada segons la Sentència del Tribunal Constitucional 140/2016 del 21 de juliol de 2016 (BOE 15/8/16), que deroga part de les taxes judicials a satisfer per les persones jurídiques.

Per a la liquidació haurà d’utilitzar-se el model d’imprès 696 en lloc, forma i termini segons el que es disposa per l’Ordre HAP/490/2013 de 27 de març (BOE 77 de 30/3/2013).

SI ETS ADVOCAT DEMANA PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS 651 128 987

Estudiarem un pressupost personalitzat i competitiu per a qualsevol procediment.

En compliment del RGPD, l'informem que el Responsable del tractament de les seves dades personals és GRUPO PG CONSULTORES JURÍDICOS SLP que tractarà les seves dades amb la finalitat de desenvolupar i complir amb les obligacions derivades dels serveis contractats. Per al compliment d'aquestes obligacions no se cediran dades a tercers. Podrà accedir, rectificar i suprimir aquestes dades, així com exercir altres drets específics a través del canal de protecció de dades www.dataprotect-line.com/grupo-marta-pradera. Per a més informació pot dirigir-se a la nostra pàgina web www.pgprocuradores.com.

He llegit i accepto la política de privacitat